Agenda 21

Agenda 21

Agenda 21 er FN´s handlingsprogram for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, og
Lokal Agenda 21 er de lokale myndigheders strategi for en bæredygtig udvikling.

Vores historie


Furesø Agenda 21.

Furesø Agenda 21 er en sammenslutning af Værløse Agenda 21 og Det Grønneråd i Farum. Sammenslutningen skete kort tid efter sammen-lægningen af de to kommuner i 2007.


Værløse Agenda 21 blev stiftet 8. juni 1998, efter at Jane Lindum havde indkaldt til borgermøde 19. marts samme år


Det Grønne Råd i Farum begyndte endnu tidligere. Begge foreninger var inspireret af det legendariske FN-møde i Rio i Brasilien i 1992, hvor repræsentanter fra mange, mange lande tilkendegav vilje til samarbejde om at lave lokale handlingsplaner for en bæredygtig udvikling - et såkaldt Agenda 21-arbejde.


Furesø Kommunes Agenda 21 handlingsplan 2009

Agenda 21 handlingsplan 2009 omfatter 34 konkrete initiativer til fremme af en bæredygtig udvikling. Furesø Kommune vil sætte initiativerne i værk i perioden 2009-2012 . I handlingsplanen er der også forslag til, hvad du selv kan gøre for at fremme miljøet.

Initiativerne er særligt rettet mod indsatsområderne:

* Klima
* Ressourcer
* Invasive arter og natur
* Borgermedvirken

Du kan læse om planerne på Furesø Kommunes hjemmeside. Du få ingen link her, da de ofte laver om på strukturen på deres hjemmeside.