GDPR

FA21 og GDPR , persondataloven


I FA21 tager vi GDPR reglerne alvorligt. Vi videregiver hverken oplysninger om medlemmernes navne, adresser eller kontonummer til andre.


GDPR er ensbetydende med en masse regler, og disse kan være vanskelige for en lille forening som vores at gennemskue.

Persondataforordningens formål er at fremme virksomheders og foreningers beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhederne og foreningerne er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne.


Læs mere på internettet f.eks. her:

https://gdpr.dk/

FA21 skifter til ny hjemmeside


Efter  skift.


Nu skulle den gerne køre.


Den gamle side udløber/fjernes d. 1/2-2021 fra Gigahost.


Leif fjerner siderne med FA21 fra www.heddy.dk
Vores historie


Furesø Agenda 21.

Furesø Agenda 21 er en sammenslutning af Værløse Agenda 21 og Det Grønneråd i Farum. Sammenslutningen skete kort tid efter sammen-lægningen af de to kommuner i 2007.


Værløse Agenda 21 blev stiftet 8. juni 1998, efter at Jane Lindum havde indkaldt til borgermøde 19. marts samme år


Det Grønne Råd i Farum begyndte endnu tidligere. Begge foreninger var inspireret af det legendariske FN-møde i Rio i Brasilien i 1992, hvor repræsentanter fra mange, mange lande tilkendegav vilje til samarbejde om at lave lokale handlingsplaner for en bæredygtig udvikling - et såkaldt Agenda 21-arbejde.


Vores VisionFA21 vil inspirere til konkrete fremskridt i en grøn omstilling, både lokalt og globalt - og gerne vise fordelene ved at gå videre end de nødvendige krav fra myndighederne. Vi henvender os både til indbyggerne i Farum og Værløse. Og vi forsøger at påvirke de politiske beslutninger i mere miljørigtig retning ved at give indsigelser til kommunalplaner osv.


Fremgangsmåde

Før skift.

Hjemmesiden er i sin tid oprettet af Kristoffer Larsen.


Hjemmesiden redigeres med Indexhibit.


Den ligger på (er hostet af) Gigahost, sammen med flere andre hjemmesider, som vi ikke kender.


Leif kopierer indholdet over til Heddy og Leifs egen hjemmeside: www.heddy.dk 


Al formatering forsvinder. Dvs. linjeskift, fedskrift osv. skal indsættes på ny.


FA21 siderne bagerst på www.heddy.dk


Der oprettes en ny hjemmeside på ONE.COM


Under  skift.

Indholdet kopieres fra www.heddy.dk til den nye hjemmeside.


ONE.COM oplyser den nye adresse for vores hjemmeside.

Birgit går ind på Selvbetjening hos DKHostmaster og ændrer indstillingerne, så www.fa21.dk peger på vores nye hjemmeside hos ONE.COM.